U Godušu u Sapni obilježena 29. godišnjica pružanja prvog organizovanog otpora agresoru na prostoru Bosne i Hercegovine

Prigodnim programom danas je u Godušu u Sapni obilježena 29. godišnjica pružanja prvog organizovanog otpora agresoru na prostoru Bosne i Hercegovine Naime 17.10.1991. godine, srpske paravojne formacije koje su se tada nalazile na području Rožnja, izvršile su napad na Goduš gde su ih dočekali već dobro organizovani goduški branioci. Nakon kraće borbe, iznenađen otporom, agresor je bio primoran na povlačenje.