U Hrasnom, općina Kalesija, otvoren mjesni vodovod

U Hrasnom, općina Kalesija, otvoren je mjesni vodovod. Na ovaj način osgirana je opskrba vodom za 160 domaćinstava. Vrijednost projekta je oko 90 hiljada maraka. Uz Općinu Kalesija, sufinansijer, u iznosu od oko 40 hiljada maraka, bila je organizacija „Crkva Isusa Krista i svih svetaca“.