U junu ove godine kroz Tuzlanski kanton prošlo 1 800 migranata

Broj migranata na području Bosne i Hercegovine svakodnevno se povećava. Službenici policije Tuzlanskog kantona su tokom mjeseca juna pronašli i evidentirali oko 1800 migranata, koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente, ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil, sa dokazom o prijavi adrese boravka. Otežavajuće su to okolnosti za obavljanje dužnosti policajcima koji nerijetko intervenišu i zbog njihovog učestvovanja u krivičnim djelima. Samo u prethodnom mjesecu zabilježeno ih je dvadeset, među kojima jedno krivično djelo ubistva, nanošenje teških tjelesnih povreda, nanošenje teških tjelesnih povreda u pokušaju, razbojništvo i razbojništvo u pokušaju, navode u MUP-u TK. Još jedna od otežavajućih okolnosti je i obustava rada Službe za poslove sa strancima u Tuzli.
“S obzirom da je obustavljen rad Službe za poslove sa strancima Terenski ured Tuzl, shodno njihovim uputama, svi migranti koje policija zatekne na području Tuzlanskog kantona upućuju se u Terenski ured Sarajevo radi registracije”, izjavila je Amra Kapidžić, portparol Uprave policije MUP-a TK.
Zbog lakšeg prolaska kroz naš kanton neophodno je formirati i kontrolni punkt, kaže premijer Tuzlanskog kantona, Denijal Tulumović.
“Sa predstavnicima UNHCR-a smo imali nekoliko sastanaka tako da će se otvoriti jedan Kontrolni punkt na području Kalesije kako bi trijažirali one koji traže azil i da bi tim ljudima omogućili da se sprovedu do prihvatnih centara u Sarajevu i Bihaću, gdje oni i žele da idu”,pojašnjava premijer Tuzlanskog kantona, Denijal Tulumović.
“Još mogu reći da Uprava policije, shodno raspoloživim informacijama, planira pojačane aktivnosti na mjestima i u vrijeme gdje se prema našim saznanjima mogu naži migranti i čitave trase kretanja migranata s obzirom da sse upućuju ka Regionalnom centru za strance u Sarajevu”, navodi kapidžić.
Trenutno stanje sa migrantdskom krizom je pod kontrolom, kaže Kapidžić. Navodi da je od pojave prvih migranata na području TK Uprava policije formirala štab koji prati sutuaciju i shodno tome donosi plan djelovanja. Na osnovu dosadašnjih podataka koje su im dali migranti, došli do saznanja da ih najviše dolazi iz Pakistana, Afganistana ,Bangladeša, Maroka, Indije, Iraka, Irana, Sirije , Libije i Alžira.

Pročitajte...