U Lukavcu će uskoro riješiti problem sa oborinskim i otpadnim vodama

Problem koji u Lukavcu naprave velike padavine, zbog čega dođe do plavljenja ulica, stambenih jedinica i poslovnih objekata, uskoro bi trebao biti riješen. Naime, projektom Watsan, oborinske i otpadne vode će se odvoditi do prečistača, što će rasteretiti grad ali i razdvojiti otpadnu vodu od kišnice. Na taj način ulice više neće biti plavljene. Ugovor sa izvođačem radova je potpisan i čekaju se povoljni vremenski uslovi da se krene sa izgradnjom odvodnih kanala.

Više u video prilogu.

Pročitajte...