U Lukavcu otvoren Centar za bioremedijaciju zemljišta

U lukavačkoj mjesnoj zajednici Puračić danas je otvoren Centar za bioremedijaciju zemljišta kontaminiranog naftom i naftnim derivatima . Ovo je prvi pogon ovakvog tipa u BiH i regiji u kojem će biti moguće  analizirati zemlju za koju se sumnja da je kontaminirana, te smanjiti količinu polutanata koristeći prirodne procese.