U Mihatovićima Dom za stare osobe

Vrlo blizu je trenutak kada će svi kolektivni centri i naselja biti zatvoreni i vraćeni na upotrebu lokalnim zajednicama. Takvo je i naselje Mihatovići, za koje u Gradskoj upravi već imaju planove. Naime, namjera je prostor adaptirati za potrebe starih i iznemoglih osoba. Idejni projekat je u izradi, ali kako se zna da će zahtijevati značajna ulaganja, već je poznato i to, da će se njegova realizacija odvijati po etapama.
Provedbom Strateškog plana za raspuštanje kolektivnih centara i naselja odnosno gradnjom takozvanih socijalnih stanova u koja će biti preseljenje osobe koje se nemaju gdje vratiti, u Gradskoj upravi Tuzle rodila se ideja, da prostor Mihatovića u kojima smještaj još uvijek nalaze raseljene i osobe u stanju socijalne potrebe, podrede potrebama savremenog doba, a ono je Dom za smještaj starih i nemoćnih osoba. Ovo svojevrsno proširenje postojećeg Doma za penzionere Tuzla na prigradsku lokaciju zahtijevat će značajne investicije. Grad će uložiti novac. Postojeća infrastruktura omogućava ne samo smještajne kapacitete starim osobama, već i zajedničke prostore za druženje, ambulantu, kuhinju. Proširenje Doma penzionera je strateški cilj Gradske uprave. Zbog toga su nadležnim službama već izdati zadaci da pripreme kvalitetan projekat koji će omogućiti ostvarenje tog cilja. Već sada se zna, da će njegova realizacija odvijati po fazama.