Ljetno računanje vremena počeće u nedjelju, 28. marta, pomijeranjem kazaljki na satu za jedan sat unaprijed.

Kazaljke će biti pomjerene sa 2.00 na 3.00 sata.

Ljetno računanje vremena počinje posljednje nedjelje u martu u 2.00 časa, a završava se posljednje nedjelje u oktobru.