U odnosu na godinu ranije, prošlu školsku godinu pohađalo 382 učenika manje

U školskoj 2017./2018.godini nastava se u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja odvijala u 138 ustanova. U odnosu na godinu ranije, prošlu školsku godinu pohađalo je 382 učenika manje. U školskoj 2017/2018. godini eksterna matura je organizirana za 447 maturanata što je u odnosu na prethodnu školsku godinu manje za 173 maturanata. Realiziran je i pilot projekat eksterne provjere znanja za učenike tehničkih škola.