U okviru priprema za naredno zasjedaje Skupštine TK danas je zasjedala Zakonodavno – pravna komisija Skupštine TK

U okviru priprema za naredno zasjedaje Skupštine TK danas je zasjedala Zakonodavno – pravna komisija. Na dnevnom redu je bio prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

Više u prilogu.