U ovoj godini Rudnik soli Tuzla planira šest novih bušotina

Pandemija koronavirusa je ozbiljno ugrozila svjetsku ekonomiju a danas se samo rijetke kompanije mogu pohvaliti podatkom da su s uspjehom okončale 2020. godinu.

Rudnik soli Tuzla je u prošloj godini imao manje planiranih prihoda za oko 50% ali su i pored toga na kraju godine ostvarili dobit oko 800 000 maraka. 2021 godina za Rudnik Soli Tuzla  je godini investicija, kažu iz menadžmenta ove kompanije. Trenutno se izvode radovi na  šest novih eksplatacionih bušotina.

 Pripremni radovi su završeni tokom aprila, izvršen je tehnički prijem rudarske opreme i postrojenja, a nakon što je federalna inspekcija izdala dozvolu za rad, te aktivnosti su započete 30. aprila ove godine. Prema planu, na ležištima kamene soli Tetima ove godine  bit će izbušeno  šest  bušotina.

U ovoj godini šest buštoina u sledećoj godini 3 bušotine, to je ogroman kapital za rudnik, nakon toga ćemo se moći posvetiti svim dugoročnim razvojima tako da mislim da je perspektiva rudnika sada pozitivna da se firma stabilizovala posle posljednih događanja. Svi su radnici opredjeljeni postizanju boljih proizvodnih kapaciteta tako da intenzivno radimo na više različitih polja od transporta do novih bušotina, radimo na unutrašnjoj ogranizaciji čitavog društva kaže v.d direktora Rudnika soli Tuzla Jasmin Isabegović

 Isabegović kaže kako je rudnik u proteklim godinama zaostajao u ulaganjima, te dodaje da će se realizacijom trenutnih projekata nadoknaditi propušteni investicijski ciklus.

Mi pokušavamo da u ovoj godini to nadoknadimo i u sledećoj godini tako da ćemo već sa majem mjesecom imati broj izbušenih bušotina koliko nam je stvarno potrebno sledeće godine i to je ono što mi imamo za prioritetan cilj. Sve ostalo može da čeka ali proizvodnja je nešto što mora da se odvija kontinuirano da bi rudnik mogao da planira ostale radove.

 Izrađen je  i novi plan poslovanja za ovu godinu, kojim je prioritet dat investicijama vezanim za proizvodnju. U menadžmentu Rudnika očekuju da će ovi planovi biti realizirani planiranom dinamikom.

Pročitajte...