U penziju će biti moguće ići sa 15 godina radnog staža

Predstavnici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike danas su u Tuzli predstavili osnovne značajke Zakona o PIO-u koji je stupio na snagu početkom marta, kao i sa izmjenama Zakona o radu Federacije BiH. Zakon je usvojen u oba doma Federalnog parlamenta, ali u različitom tekstu, pa se uskoro očekuje njegovo usaglašavanje koje je čekalo usvajanje Zakona o PIO-u, s obzirom na činjenicu da su dva zakona u bliskoj vezi.
Novi Zakon o PIO-u Federacije Bosne i Hercegovine donio je brojne promjene, prije svega one koje se odnose na obračun penzijskog osnova kroz bodovni sistem, novi način utvrđivanja penzija, kao i kriterije za odlazak u penziju. Predstavnici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike predstavili su i Zakon o izmjenama Zakona o radu. Izmjene su usvojene u oba doma Federalnog paralemnta, ali u različitom tekstu, pa je došlo do potrebe njegovog usaglašavanja, pojašnjavaju iz Ministarstva. Jedna od značajnijih izmjena jeste ona koja se odnosi na minimalam broj godina radnog staža. Seminar o radno-pravnom zakonodavstvu organiziran je za uprave privrednih društava, ustanova, javnih i komunalnih preduzeća, kao i za zaposlenike u upravnim odjelima, odjelima općih poslova, menadžere za upravljanje ljudskim potencijalima, zaposlenike računovodstvenih službi, sindikalne povjerenike, te članove vijeća zaposlenika.

 

Pročitajte...