U petak 1. novembra počinje gradnja Bloka 7 TE Tuzla

U petak 1. novembra zvanični počinje gradnja Termobloka 7 u Tuzli. Ukupna vrijednost ove najveće postratne investicije u BiH iznosi milijardu i osamstotina miliona KM. Gradnja bloka snage 450 MW znači i stabilnost rudarskog sektora u kojem, samo na području TK, radi više od 5000 ljudi.
Izvršni direktor za kapitalne investicije u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine potvrdio nam da je 1. novembar zvaničan početak pripremnih radova za izgradnju Bloka 7. To je dan u kojem će Elektroprivreda, prema dinamičkom planu, u posao uvesti izvođače za pripremne radove i praktično, od 1. novembra počinju svi rokovi vezani za taj ugovor. Ugovor za pripremne radove trajat će narednih 12 mjeseci. Tokom godine predviđene za pripremne radove, gradilište će postepeno biti predavano kineskom izvođaču radova u skladu sa dinamikom koja je predviđena ugovorima. Blok 7 sa pratećim objektima zauzimaće povrršinu od 273 hektara i u narednoj godini će biti najveći ekonomski pokretač ne samo za Tuzlanski kanton, nego i cijelu državu, jer je veliki dio poslova na izgradnji povjeren domaćim firmama.

Pročitajte...