U Rudnicima “Kreka” obilježen Dan rudara FBiH

Rudari Zavisnog društva Rudnici Kreka Tuzla ovogodišnji Dan rudara dočekuju sa novim iskopanim tonama uglja na što su naročito ponosni. Manje su zadovoljni uslovima u kojima rade kao i nedostajućom opremom za postizanje novih proizvodnih rekorda. O tome je, između ostalog, bilo riječi na današnjoj proširenoj sjednici Sindikalne organizacije Rudnika Kreka. Prisjećalo se puta koji su rudari ovog kraja morali proći od Husinske bune do danas kada njihovi rezultati predstavljaju okosnicu elektroenergetskog sektora u BiH i pretpostavka su za planiranu izgradnju bloka 7 tuzlanske Termoelektrane.

 

Pročitajte...