U sanaciju puteva u Sapni uloženo pola miliona KM

U Sapni se vrše pripreme za realizaciju više projekata u oblasti infrastrukture. Radi se o rekonstrukciji putne infrastrukture u mjesnim zajednicama Goduš i Nezuk, te na projektima koji se odnose na zamjenu rasvjete u centralnom dijelu Općine i u mjesnim zajednicama Nezuk i Međeđa.

U MZ Vitinica, u naselju Džakić, privedeni su kraju radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju lokalnog puta Džakić – Hanđelići u dužini od 780 metara. Radove na rekonstrukciji i asfaltiranju ove dionice u iznosu oko 250 hiljada KM finansirala je Općina Sapna. Završetkom ovih radova građani dijela MZ Vitinica su dobili bolju povezanost sa ostatkom mjesne zajednice i centrom Općine.

  • U Nezuku smo raspisali Javni poziv za rekonstrukciju puta i u fazi smo potpisivanja Ugovora sa izvođačem. Raspisan nam je Javni poziv u MZ Goduš. Ulaganja su oko pola miliona u ta tri putna pravca – kaže Zudin Mahmutović, načelnik Sapne.

U skladu sa Zakonom o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu i Programom o finansiranju projekata takvih loklanih zajednica, za rekonstrukciju lokalnih puteva u Sapni je predviđeno više od 260 hiljada KM. Ovo je velika pomoć za Sapnu, ističe Mahmutović. Trenutno mjenjaju i stubove ulične rasvjete u tri mjesne zajednice.

  • To je ovdje u centru općine, u Kraljevićima i u Sapni. Riječ je zamjeni postojeće rasvjete i u MZ Nezuk i Međeđa. U Međeđi je već izvođač počeo sa radovima.

U Sapni su u toku i aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje i opremanja pumpne stanice Skenderuša, kako bi se obezbijedile veće količine pitke vode za građane općina Sapna, kao i aktivnosti na izradi investiciono tehničke dokumentacije za izgradnju poslovno proizvodnog objekta u Sapni.

Pročitajte...