U Sarajevu danas promocija organske proizvodnje i zakonske regulative

Savez udruženja organskih proizvođača FBiH – Organsko FBiH, u okviru projekta „Socijalno uključivanje i osnaživanje mladih kroz podršku razvoju Centra za učenje u organskoj proizvodnji“, finansiranog iz Višegradskog fonda, organizira 7. novembra u Sarajevu  promociju organske proizvodnje i zakonske regulative.

Uz degustaciju organske hrane koju će spremati Udruženje BiH Kuhari, kao i Udruženje Ljubitela palačinaka bit će predstavljeni organski proizvođači i njihovi proizvodi.

U sklopu svečanosti Organsko FBiH, u znak zahvalnosti i podrške organskom sektoru, dodjelit će priznanje „Zlatna korpa organskih proizvoda“ Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta i Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a priznanje će primiti ministri Amir Zukić i Šemsudin Dedić, koji će se obratiti medijima.

Na svečanost su pozvani: Asocijacija otkupljivača i izvoznika u Privrednoj komori Federacije BiH, Zadružni savez Federacije BiH, Seljački savez FBiH, Savez proizvođača jagodičastog voča BiH, Savez pčelara BiH, Savez poljoprivrednih udruženja Konjic, Federalni zavod za poljoprivredu, Federalni zavod za agropedologiju, IFAD, FARMA, Caritas, Organska kontrola, BeHaBioCert.

Predsjednik Organsko FBiH Sejad Herceg je naveo da je cilj osposobljavanje trenera, savjetnika, mentora, koji će biti spremni da kroz ovaj projekat  prenesu stečena znanja organskim proizvođačima. Prioritet treba biti konstantni razvoj organske proizvodnje, te ekonomsko jačanje organskih proizvođača koji moraju ići u korak sa regionalnim organskim proizvođačima – saopćeno je iz Saveza udruženja organskih proizvođača FBiH.

U saopćenju se navodi da je, takođe, izuzetno bitno socijalno uključivanje i angažman mladih ljudi pri implementaciji navedenog projekta, stoga će im ovaj projekt pomoći u sticanju dodatnih znanja i uvida o organskoj proizvodnji u Evropi na konkretnim primjerima i iskustvima.

Savjetnici, mentori upoznat će se  o EU regulativama i zakonodavstvu, kao i o regionalnom brendiranju i marketingu organskih proizvoda, a bit će upriličena posjeta farmama organskih proizvođača, odnosno prijenos praktičnih iskustava budućim trenerima.

Nosilac projekta „Socijalno uključivanje i osnaživanje mladih kroz podršku razvoju Centra za učenje u organskoj proizvodnji“ je Centar za organsku proizvodnju Selenča, a u njemu učestvuju : Regionalna razvojna agencija Senec Pezinok iz Slovačke, Asocijacija regionalnih brendova iz Češke, Savez udruženja organskih proizvođača FBiH iz Bosne i Hercegovine, Nacioalna agencija za ruralni razvoj iz Moldavije, Raba-Duna-Vag, evropska grupa za teritorijalnu saradnju iz Mađarske.

(RTVTK/FENA) D.V.

Pročitajte...