U Sarajevu konferencija o prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici

Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine organizuje 15. i 16. oktobra u Sarajevu konferenciju “Multidisciplinarni pristup prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici”.

Na konferenciji će učestvovati oko stotinu predstavnika i predstavnica relevantnih institucija iz cijele Federacije BiH, koji će razmijeniti iskustva iz prakse, te pokušati doći i do zajedničkih zaključaka, koji će unaprijediti prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici.

Direktorica Gender centra FBiH Ana Vuković istakla je da je cilj konferencije jačanje saradnje institucija, ustanova i nevladinih organizacija u preventivnom djelovanju i postupanju u slučajevima nasilja u porodici.

Dodala je da će posebna pažnja biti posvećena implementaciji odredbi Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, s posebnim akcentom na članove koji se odnose na uspostavu koordinacionih tijela, izradu programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici, te primjenu protokola o saradnji u toj oblasti.

Organizatori navode da su niske kazne za počinioce nasilja, mali broj izrečenih zaštitnih mjera, te neadekvatne baze podataka, neki od ključnih problema u oblasti sprečavanja nasilja u porodici.

Konferencija će biti održana u okviru UN Women projekta “Standardi i angažman za sprečavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini” koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju, saopćeno je iz Gender centra FBiH.

(RTVTK/FENA) J.Č.

Pročitajte...