U Sarajevu obilježavanje evropskog Dana zaštite podataka

Agencija za zaštitu ličnih/osobnih podataka u Bosni i Hercegovini već tradicionalno obilježit će u ponedeljak, 28. januara u Sarajevu evropski Dan zaštite podataka.

Evropski Dan zaštite podataka izvan Evrope poznat je i kao Dan privatnosti, a svrha mu je podizanje svijesti javnosti o pravu na zaštitu ličnih podataka i privatnosti, što predstavlja jednu od temeljnih vrijednosti svakog demokratskog društva.

Još 2006. godine Vijeće Evrope, uz potporu Evropske komisije, proglasilo je 28. januar evropskim Danom zaštite podataka, između ostalog, i zato što taj datum obilježava godišnjicu Konvencije za zaštitu pojedinaca glede automatske obrade ličnih podataka, poznatu kao “Konvencija 108”, a koja se smatra evropskim temeljem privatnosti i zaštite ličnih podataka.

Konvencija 108 otvorena je za potpisivanje upravo 28. januara 1981. s ciljem da na teritoriji svake zemlje potpisnice svakoj osobi osigura poštivanje prava i osnovnih sloboda, a posebno pravo na privatnost s obzirom na automatsku obradu podataka koji se na nju odnose. Konvencija je trenutno na snazi u 47 zemalja članica Vijeća Evrope te u još nekim zemljama koje nisu članice, kao što je Uruguay, Mauritius, Senegal, Tunisia, Cabo Verde i Mexico, odnosno u 53 zemlje, a pozvane su da pristupe Argentina, Burkina Faso i Morocco.

Nakon dugog procesa modernizacije Konvencije Protokol kojim se izmjenjuje i dopunjuje Konvencija 108 otvoren je za potpisivanje 10. oktobra 2018.

Pitanja zaštite podataka i privatnosti sve su prisutnija u svakodnevnom životu svih građana te je nužno da se građani upoznaju sa pravima u vezi sa obradom njihovih podataka, odnosno u koje svrhe se njihovi lični podaci prikupljaju i obrađuju, kao i koji rizici su vezani uz neovlašteno prikupljanje i obradu njihovih ličnih podataka, saopćeno je iz Agencije za zaštitu ličnih/osobnih podataka u BiH.

Pročitajte...