U Sarajevu završena konferencija iz oblasti islamskih finansija i ekonomije – Sarajevo Islamic Finance and Economics – SIFEC 2019

U petak, 25. oktobra 2019. godine uspješno je okončana međunarodna konferencija iz oblasti islamske ekonomije i finansija pod nazivom Sarajevo Islamic Finance and Economics Conference – SIFEC 2019. Konferencija je i ove godine održana u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu uz učešće domaćih i međunarodnih autora i eksperata.

Osnovna tema ovogodišnje konferencije bila je: “Critical Thinking on Islamic Finance and Economics Development“ (Kritički osvrti o islamskim finansijama i ekomskom razvoju).

SIFEC 2019 je tretirao savremena pitanja u oblasti islamske ekonomije, bankarstva i finansija, a posebno pitanje finansijske inkluzije i društveno odgovornog poslovanja banaka. Na konferenciji su predstavljeni slučajevi iz prakse Islamskih finansija u zapadnim razvijenim zemaljama. Učešće su uzeli direktor Islamske banke u Njemačkoj, zatim Norvežani koji rade istraživanje o finansijskoj inkluziji i islamskim finansijsma u Skandinavsim zemljama. Istraživači iz Velike Britanije, Malezije, Turkse, Indonezije su prezentirali svoja istraživanja o iskustvima i trendovima u razvoju islamskih finansija na drugim svjetskim tržištima.

Uvodničar konferencije bio je direktor Cambridge Instituta za islamske finansije dr. Humayon Dar. „Kao neko ko pridonosi razvoju islamske financijske inteligencije u cijelom svijetu, uvijek sam bio impresioniran dinamikom koju je Sarajevo pokazalo u pogledu svog pristupa u razvoju nacionalnog islamskog i halal poslovanja i privlačenju stranih ulagača koji traže poslovne prilike u Jugoistočnoj Evropi. Jednu od najznačajnijih uloga u razvoju islamske ekonomije, finansija i bankarstva u BiH ima Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu izvodeći obrazovne programe i vršeći vioko kvalitetna istraživanja iz ove oblasti. Jedan od dokaza tome i je i ova Konferencija, koja svake godine privlači sve veći broj istraživača iz cijelog svijeta. Moje izlaganje danas bilo je fokusirano na isticanju potrebe za standardizacijom islamske ekonomije, bankarstva i finansija.“, izjavio je dr. Humayon Dar.

Nakon veoma interesantne panel sesije na kojoj su govornici bili Torkel Brekke – Oslo Metropolitan University, Ida Birkvad i Kaja Borchgrevink – Queen Mary University of London, Marta Bivand Erdal – Peace Research Institute Oslo, Ahmet Kudsi Arslan – CEO Kuveyt Turk, Muhamed Prlja – CEO UBA bank Albania, do kraja dana su realizovane još još tri paralelne sesije na kojima su autori prezentirali svoje naučno-istraživačke radove.

Ova Konferencija predstavlja priliku da se prezentiraju najnovija istraživanja Instituta za mir u Oslu o finansijskoj ekskluziji i inkluziji  Muslimana u Skandinavskim zemljama. Nadamo se da će naša istraživanja potaknuti dalje nalize i postati baze za inkluzivne politike u Evropi. Smatramo da je SIFEC 2019 odlična prilika da ste predstave najnovija istraživanja iz ove

Oblast Islamskog bankarsva posljednjih desetak godina bilježi kontinuirani rast i širenje u cijelom svijetu a posebno je taj trend interesantan u Zapadnim zemljama. Ovom konferencijom Sarajevo je jednom potvrđuje svoju poziciju centra za razvoj islamskih finansija u Jugoistočnoj Evropi. Ovogodišnja konferencija je na najvišem nivou u organizacijskom i sadržajnom smislu do sada, i stoga možemo biti ponosni da smo napravili još jedan korak naprijed u promociji istraživanja u ovoj oblasti na svjetskom nivou“, izjavio je prof. dr. Velid Efendić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Glavni cilj Konferencije jeste da okupi eksperte iz oblasti islamske ekonomije, bankarstva i finansija, koji će prezentirati svoje naučne istraživačke radove, ali i razmijeniti iskustva iz ove značajne naučne oblasti. Ovim će se pruži prilika i studentima da razmijene iskustva i ideje sa naučnim ekspertima, a očekuje se i uspostava stabilne mreže akademika i poslovnih ljudi u ovoj značajnoj oblasti.

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu već se nekoliko godina aktivno bavi pitanjima islamske ekonomije, finansija i bankarstva kroz nastavni plan i program ali i druge vannastavne aktivnosti. EFSA je 2012. godine osnovo prvi centar za islamsku ekonomiju u Bosni i Hercegovini a zatim prvi master studij Islamic banking, u saradnji sa Bolton Univerzitetom iz Velike Britanije. Inicirajući organizaciju SIFEC konferencije u Sarajevu zajedno sa najvećim evropskim stručnjacima iz ove oblasti, EFSA je potvrdio svoju lidersku poziciju u oblasti islamskih finansija u Jugoistočnoj Evropi.“, izjavila je prof. dr. Jasmina Selimović, dekanica Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

Konferenciju organizuje nekliko institucija: Evropsko udruženje za islamsku ekonomiju, bankarstvo i finansije sa partnerima: Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Institut za mir Oslo, KT BANK AG, Centar za islamske finansije Univerziteta u Boltonu, Centar za napredne studije Sarajevo, United Bank of Albania, Zaim Univerzitet Istanbul i Utara Univerzitet Malezija.

Partner konferencije je i Bosna Bank International (BBI) d.d., kao jedina banka u BiH koja posluje u skladu sa principima islamske ekonomije i finansija.

Pročitajte...