U skladu sa epidemiološkim mjerama svečano će biti obilježena 29. godišnjica formiranja 2. korpusa Armije R BiH

Drugi korpus Armija Republike Bosne i Hercegovine je tokom rata u Bosni i Hercegovini bio najviša operativna jedinica i jedan od sedam korpusa u sastavu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Osnovan je 29. septembra 1992. godine, prema naredbi konandanta Štaba vrhovne komande Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Sjedište korpusa bilo je u Tuzli, a zona odgovornosti protezala se na 28 općina sjeveroistočne i istočne Bosne, te dijelom Posavine. Unatoč pandemiji, i ove će godine nizom manifestacija biti obilježena godišnjica 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Nosilac aktivnosti je Savez RVI TK.

Drugi korpus Armije R BiH je među armijskim korpusima obuhvatao najveću zonu odgovornosti koja se prostirala sjeveroistočnom Bosnom, donjim i srednjim Podrinjem kao i dijelom Posavine. Tokom postojanja 2. korpusa, kroz njegove redove prošlo je više od 130 hiljada pripadnika, od čega 3.300 žena, raspoređenih u 40 brigada od čega je 12 brigada ponijelo naziv slavna ili viteška. Bio je najveći armijski korpus čije su linije odbrane bile duge čak 700 kilometara. Poginulo je preko 11.000, a 7.000 boraca iz rata je izašlo sa statusom ratnog vojnog invalida. Obilazak mezarja i spomen obilježja diljem područja koje je pokrivao 2. korpus, kao i posjeta memorijalnim centrima u Potočarima, na Kovačima i u Brčko planirane su i ove godine.

Na osnovu odluke Predsjedništva R BiH najvišim armijskim odlikovanjem Ordenom heroja oslobodilačkog rata odlikovana su tri pripadnika ovog korpusa: Mehdin Hodžić, Nesib Malkić i Hajrudin Mešić. Tri pripadnika 2. korpusa odlikovana su ordenom Medalja za hrabrost, a jedan Ordenom zlatnog grba sa mačevima. Najviše pojedinačno armijsko ratno priznanje, Zlatni ljiljan dobila su 452 vojnika, od čega 90 posthumno. I ove godine, u skladu sa epidemiološkim mjerama, kao završnica aktivnosti predviđeno je postrojavanje jedinica, odavanje počasti ratnim zastavama, te održavanje svečane akademije. Osim pobrojanih, programom obilježavanja 29. godišnjice formiranja 2. korpusa, planirane su televizijske emisije, te različite sportske aktivosti, navode organizatori.