U slučaju Bloka 7 TE TZ iznos premije za garanciju 40 miliona KM

Predstavnički dom Federalnog parlamenta donio je šest odluka o kojima ovisi gradnja Bloka 7 Termoelektrane Tuzla. Kako bi se onemogućila bilo kakav šteta po Budžeta Federacije, prethodno je Vlada donijela set mjera. Tako je, na zahtjev Vlade Federacije BiH Elektroprivreda BIH angažovala vanjsku revizorsku kuću u cilju dodatne ocjene isplativnosti investicije. Nakon Predstavničkog, očekuje se i da će Dom naroda donijeti potrebne odluke, a potom će Vlada Federacije izadati garanciju kineskoj EXIM banci kojom garantira povrat kredita u iznosu od 613 miliona eura. Otplata će se vršiti narednih 15 godina sa grace periodom od pet godina.

Pročitajte...