U Srebreniku nastavljena 2. redovna sjednica GV

U nastavku 2. redovne sjednice Gradskog vijeća Srebrenik, nije podržan Prijedlog Odluke o rebalansu Budžeta. Program o izmjenama i dopunama Programa izgradnje infrastrukture na području Grada Srebrenik za ovu godinu izglasan je jednoglasno. Višesatnu raspravu izazvala je Informacija o toku realizacije Projekta vodosnabdijevanja Mjesnog područja Tinja sa gravitirajućim naseljima.
Druga redovna sjednica Gradskog vijeća Srebrenik koja je počela polovicom oktobra, nastavljena je razmatranjem Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Grada Srebrenik za ovu godinu. Bez veće rasprave, ovaj prijedlog nije dobio prolaznu ocjenu, jer ga je podržalo deset vijećnika, dok je 15 vijećnika ostalo suzdržano. Jednoglasni su bili srebrenički vijećnici koji su podržali Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa izgradnje infrastrukture na području Grada Srebrenik u ovoj godini. U nastavku sjednice uslijedila je višesatna rasprava u pogledu Informacije o toku realizacije Projekta vodosnabdijevanja Mjesnog područja Tinja sa gravitirajućim naseljima. Riječ je o području od šest hiljada domaćinstava koja su već desetljećima bez pitke vode. Kako je naglašeno u toku rasprave, vijećnici, ali i građani tog područja očekivali su početak realizacije projekta Magistralni vod kojeg je izradio Institut iz Sarajeva IPSA i koji podrazumijeva značajnija finansijska ulaganja. Bila su i obećanja da će dio finansirati Visoki saudijski komitet, ali do toga nije došlo. U međuvremenu je Gradska uprava predložila novo rješenje, zajednički projekt sa Gradom Tuzla gdje bi se voda dopremala iz Rudnika Mramor. Ono o čemu su vijećnici izražavali sumnju jeste, da li bi to uistinu bila voda za piće ili tehnička voda, koliko je projekt realan i koja je njegova stvarna vrijednost. No, na prvom mjestu bilo je da je pitanje vodosnabdijevanja ovog dijela Srebrenika prioritetno pitanje. Većina vijećnika dijeli sudbinu ostalih građana, rekli su. Vijećnik Fahir Zukić izrazio je spremnost pokloniti i parcelu na Previlama za gradnju vodoopskrbnog bazena. Predočenu Informaciju prihvatili su jednoglasno. Vijeće je podržalo i Nacrt Odluke o kreditnom zaduženju Grada Srebrenik. Riječ je o iznosu od 3,8 miliona KM koji će biti utrošeni za vodosnabdijevanje. U nastavku je za rukovodioca Stručne službe Gradskog vijeća odnosno sekretara Gradskog vijeća, tajnim glaanjem izabran Mirsad Salkić.

Pročitajte...