U susret sjednici Skupštine TK zasijedala Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

U sklopu priprema za predstojeću sjednicu Skupštine TK zasijedala je i Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku. Na sjedmici je između ostalog, pozitivno ocijenjen prijedlog Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava. Konkretno,ovim izmjenama su oslobađani od plaćanja poreza na stan mladi bračni parovi do 35 godina, koji prvi puta rješavaju stambeno pitanje.

Pročitajte...