U Temi jutra o provođenju inkluzije i mogućem unaprjeđenju

Jedno od ključnih pitanja edukacijske reforme u Bosni i Hercegovini je pitanje inkluzije. Inkluzija znači prihvatanje svakog djeteta, bez obzira na spol, vjeru, nacionalnost, nivo sposobnosti i sl. Bosna i Hercegovina ima veoma pozitivnu legislativu vezanu za inkluziju, koja je u rangu zakonskih rješenja u visoko-razvijenim zapadnim zemljama. I pored općedruštvenog prihvatanja inkluzije, kao temeljnog načela obrazovanja, njena implementacija je i dalje teška. Kakvo je stvarno stanje, bar kada je Tuzlanski kanton u pitanju kazat će nam Vesna Bratovčić, vanredni profesor na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu UNTZ, Amela Goletić, studentica Filozofskog fakulteta Odsjek za socijalna rad i direktor Prve osnovne škole u Srebreniku Haris Mehmedović.

Pročitajte...