U toku Javni poziv Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK za subvenciju nabavke kotlova na pelet

U toku je Javni poziv Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za sufinansiranje mjera smanjenja zagđenosti zraka. Projekt je to subvencioniranja nabavke kotlova na pelet. Za ovu namjenu osigurano je oko 500 hiljada maraka. Javni poziv ostaje otvoren do kraja ove godine, odnosno do utroška sredstva.

Javni poziv za sufnirasiranje nabavke kotlova na palete otvoren je od trinaestog jula, ove godine. Do sada je na adresu Minisatrtsva prostonog uređenja i zaštite okolice pristiglo 143 prijava za učešće u ovome projektu. Njih 113 ostvarilo je pravo na subvenciju. Ovi brojevi znače – ispunjena očekivanja, ističe resorni ministar – Elvir Rožnjaković.

“Ono što slijedi jeste da će ta lista biti objavljena danas. Rok žalbe i prigovora jeste osam dana. Nakon toga će se pristupiti zaključivnaju ugoivora sa odabranim korisnicima i ići dalje u realizaciju tih kotlova na pelet, nakon čega će dostavljati račune kojima će pravdati da su ti kotlovi ugrađeni i da su kupljeni, nakon čega ćemo mi njima refundirati tih 50 % nabavke kotlova”, kazao je ministar za prostono uređenje i zaštitu okolice, Elvir Rožnjaković.

Individualna ložišta su jedan od glavnih uzorka zagađenja u Tuzlanskome kantonu. Stoga je cilj ovoga projekta pokušati smanjiti nivo zagađenosti. Oni koji nisu dostavili svu potrebnu dokumentaciju do sada ili uopšte nisu dostavili svoje prijave, mogu aplicirati na projekt sve do utroška sredstva. Kriteriji su sljedeći:

“Jedini kriteriji je da građani predaju svoj zahtjev do utroška sredstava. I oni uslovi koji se traže Javnim pozivom. Prijava je jednostavna: cips obrazac –  dokaz o prebivalištu, dokaz o vlasništvu, dokaze da je taj objekat legalan i potrebno je dostaviti dvije izjave kojim će komisije imati prava da provjere da li se ti kotolovi koriste u svrhu zbog koje je raspisan Javni poziv”, dodao je ministar Rožjaković.

Inače, ministarstvo sufinansira do 50 % iznosa, odnosno do dvije hiljade mraka maksimalno po domaćinstvu. Ukupno je za ovu namjenu iz Budžeta TK izdvojeno oko 500 hiljada maraka.