U Tuzlanskom kanonu neophodna legalizacija regionalnih putnih pravaca

Kako bi u Direkciji cesta TK mogli u narednom povući određena sredstva iz Evrospkih IPA fondova, neophodno je izvršiti legalizaciju regionalnih cesta, odnosno putne infratsrukture. Za to je neophodna izmjena zakonske regulative, odnosno izmjene i dopune Zakona o cestama u FBiH. U cilju rješevanja tog problema danas je održan sastanak predstavnika Direkcije cesta i resornih ministarstava.