U Tuzlanskom kantonu pomjerena dobna granica za pravo na porodičnu penziju

Nakon četiri godine razgovora sa svim političkim stankama čiji predstavnici učestvuju u radu Federalnog parlamenta i Doma naroda FBiH uvažen je amandman Saveza organizacija porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona (TK) da supruge šehida i poginulih boraca imaju pravo na porodičnu penziju kada navrše 45 godina života.

Novim zakonom pomjerena je i dobna granica djece šehida i poginulih boaraca koja su na redovnom školovanju, tako da pravo na porodičnu penziju imaju do navršenih 26 godina života.

Predsjednik Saveza organizacija porodica šehida i poginulih boraca TK Hajrudin Halilović je potvrdio da od 1. marta tekuće godine pravo na penziju imaju one supruge šehida i poginulih boraca koje imaju više od 45 godina starosti, a na području TK je više od 300 osoba koje ostvaruju ovo pravo, piše “Fena”…

Halilović je pojasnio da djeca šehida i poginulih boraca, koja su prethodno izgubila ovo pravo, sa ograničenjem na 25 godina ukoliko se školuju, imali su pravo na penziju, a potvrdom o statusu uvođenjem ovog novog amandmana, ostvaruju pravo na porodičnu peziju do 26 godina.

“Bila je to mučna četverogodišnja borba, ali uspjeli smo. To je uspjeh za sve naše organizacije, jer smo od njih prikupljali iscrpne podatke o statusu porodica šehida i poginulih boraca”, kazao je Halilović.

Sve upute o podnošenju zahtjeva za priznavanje prava na porodične penzije nalaze se u općinskim organizacijama PIO, kojih u ovom savezu ima sedamnaest.

Pročitajte...