U Tuzlanskom kantonu u pripremi novi Nacrt Zakona o robnim rezervama

Tuzlanski kanton u ovoj godini bi trebao dobiti novi  Zakon o robnim rezervama. Kako bi se u Tuzlanskom kantonu uvelo više reda u ovu oblast, u cilju ispunjavanja osnovne svrhe robnih rezervi, a to je osiguranje potreba stanovništva i privrede u doba vanrednih situacija,  kao i intervencija na tržištu u slučaju većih poremećaja, krenulo se u izradu novog Nacrta zakona o robnim rezervama. Zbog netransparetnog rada proteklih godina, Tuzlanski kanton nema dovoljne zalihe robnih rezervi.

Pročitajte...