Ubrzo rješavanje najavažnijih infrastrukturnih projekata u Živinicama

U Živinicama se ovih dana užurbano radi na rekonstrukciji infrastruknurnih projekata, najvažnijih za građane ovoga grada. Pored završetaka projekta toplifikacije radi se i na vodosnadbijevanju sa izvošta Barice. Konačno će biti riješen i dugogodišnji problem gradske pijace, kako bi se rad  na štandovima legalizovao, a sama Gradska pijaca konačno će riješiti sve administrativne probleme te dobiti novi izgled.