Učenici tehničkih škola u TK polagali eksternu maturu

Ukupno dvije hiljade učenika srednjih tehničkih škola na području Tuzlanskog kantona polagalo je danas eksterni maturski ispit. Ovo je prva matura za tehničke škole, ali neće biti vrednovana na upisu u visoke škole i univerzitete. Testna je, a tek na kraju naredne školske godine svi učenici osnovnih i srednjih škola polagat će obaveznu maturu koja će biti vrednovana i na upisu. Ovo je zadnji korak ka tome.

novinar Azra Mešić

Maida Mulić maturantica je Mješovite srednje Mašinske škole u Tuzli. Danas je polagala eksterni maturski ispit. Zahvaljujući katalozima koji je Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona napravio i učinio dostupnim na internetu, svih 2000 učenika koliko ih je danas istovremeno pistupilo maturi mogli su se pripremati.

– Iz svih predmeta smo sa profesorima pojedinačno obradili pitanja i zadatke i pošto nismo imali fiziku od 2. razreda onda su došli profesori od prije pa smo s njima prešli to. Dodatno su nam objasnili, kaže ona.

Maturski ispit u Tuzlanskom kantonu prošle godine imali su učenici svih osnovnih škola, te gimnazija, ali u tehničkim školama matura je bila organizovana u samo šest najvećih.  Danas je testirano znanje iz po četiri predmeta u 23 tehničke škole.

– Svaki test sadrži 50 pitanja. Bosanski i strani jezi su zastupljeni u svim školama, a onda imamo fiziku i matematiku i za turističku struku drugi strani jezik i informatika, pojašnjava za dnevnik RTVTK, Zlatko Ibrišimović, stručni savjetnik u Pedagoškom zavodu TK.

Uz podršku Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Pedagoški zavod je na provedbi mature danas angažirao ukupno 250 prosvjetnih radnika – testatora i članova komisija.

– Ovo je za nas izuzetno bitan proces koji pored gimnazija i osnovnih škola. Ovo još nije zvanična matura, ali će sljedeće godine krenuti u svim školama zvanično, kaže Nikola Čiča, direktor Pedagoškog zavoda TK.

Rezultati današnje mature neće biti javni, a dobit će ih škole kako bi mogle analizirati vlastiti uspjeh, a kantonalni Pedagoški zavod će na osnovu njih imati zaokruženu metodologiju i iskustvo, da već na kraju naredne školske godine organizuje eksterno testiranje u svim osnovnim i srednjim školama.