Udruženja žrtava: Spriječiti nastavak politike zločina iz perioda 1992-1995.

Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Pokret Majke enklave Srebrenica i Žepa reagirali su na saopćenje/izjavu Delegacije Evropske unije/Ureda specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini od 24. januara i poziv političkim strankama u BiH “da se suzdrže od političkih manevara u cilju skretanja pažnje sa stvarnih problema s kojima se suočava BiH”, uz ocjenu da “polarizirajućl ultimatumi i potezi, uključujući i preispitivanja ustavnog okvira zemlje, neće olakšati formiranje vlasti…”

– Vašim saopštenjem jednoglasno ste osudili pravo na pristup sudu i naveli da je zahtjev za preispitivanje imena RS skretanje sa stvarnih problema sa kojim se suočava BiH – navode spomenuta udruženja u reagiranju.

Istovremeno, ističu kako su “stvarni problemi sa kojima se suočava BiH – najava i održavanje referenduma u RS-u, naoružavanje policije i najava formiranja vojske RS-a,  kontinuirano ponavljanje da BiH nije država od predstavnika iz RS-a, nepriznavanje međunarodnih institucija i sudova, proslava 9. januara, veličanje i nagrađivanje ratnih zločinaca, negiranje genocida i napadi na Majke Srebrenice, kao i vrijeđanje i provokacije Majki ubijene djece u javnim istupima da su njihova djeca živa, iako se po DNK-nalazu dokazalo da su ubijena”.

Kako se u reagiranju, nadalje, navodi – u pravosuđu BiH na čelnim funkcijama nema niti jednog Bošnjaka, dok stanje u RS-u karakteriziraju: diskriminatorski zakon o pravima žrtava torture u RS-u, poništavanje izvještaja za Srebrenicu iz 2005. godine, zabrana korištenja bosanskog jezika, oduzimanje imovine povratnicima (zakon o katastru RS-a), oduzimanje JMBG povratnicima, ali i ubijenim, skrnavljenje obilježja, donošenje zakona o grobljima sa kojim je predviđena mogućnost uklanjanja istih, ukidanje ministrastva za izbjegla i raseljena lica ( Anex 7), kao i zabrana obilaska stratišta, te diskriminacija u zapošljavanju u javnim institucijama.

– Možda su za Vas sve ovo nestvarni problemi, ali za nas su oni stvarni i svakodnevno se sa njima suočavamo. Niti za jedan od ovih problema Bošnjaci nemaju pravo da reaguju, nemaju pravo da pitaju sud da li je to u skladu sa evropskim konvencijama – navodi se u reagiranju, uz pitanje – Zašto?

U reagiranju se, istovremeno, navodi kako je izostalo i pravo na reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije, čija je najava, također, osuđena, uključujući i dva člana Predsjedništva BiH (Dragan Čović i  Mladen Ivanić), te na taj način uskraćeno pravo žrtvama na pristup pravdi, “ili je to pravo, pravo na pravično suđenje, nama Bošnjacima zabranjeno”.

– Stvarni problem je kada Bošnjak ili Bošnjakinja podigne lični dokument (rodni list, smrtni list, vjenčani list) u Bratuncu, Srebrenici, Zvorniku… koji se izdaju  bez JMBG, a takav dokument je nevažeći i onemogućava rješavanje stvarnih problema – navodi se u reagiranju.

Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Pokret Majke enklave Srebrenica i Žepa upozoravaju da su o svim spomenutim, ali i nizom drugih problema, upoznati Delegacija EU u BiH/EUSR, OHR, Ured Obdusmena i Tužilaštvo BiH, ali da, nažalost, niko nije reagovao.

– Možda je najava SDA o pokretanju inicijative o preispitivanju imena RS-a samo politički spin, ali u odsutnosti bilo kakvog reagovanja na ponašanje institucija i pojedinaca iz RS-a nama ipak nada da će se konačno spriječiti nastavak politike zločina iz perioda 1992- 1995 – navodi se u reagiranju, naslovljenom na Delegaciju EU u BiH, odnosno na znanje šefovima misije zemalja-članica EU u BiH.