Udruženje pedijatara BiH: “Neophodne specijalizacije”

U FBiH registrovano je 250 pedijatara, a u RS 150. U Udruženju pedijatara BiH smatraju da to nije dovoljno s obzirom na broj pacijenata. Kako kažu, zbog toga pregledi bolesne djece traju znatno kraće nego što bi trebalo, a roditelji zdrave djece ne mogu doći na red da dobiju savjete o propisnom podizanju i prehrani djeci, što je također bitno za prevenciju brojnih oboljenja. “Neophodno je povećati broj specijalizanata”, poručuju iz Udruženja pedijatara BiH. U TK su registrovana 63 pedijatra. Njihova prosječna dob je 55 godina. Većina je u godinama kada češće odlaze na bolovanje. Uskoro će se i penzionisati. Pojedini domovi zdravlja u TK, poput Čelića uopšte nemaju pedijatra. Mijenjaju ih doktrori porodične medicine koji nakon osnovnog pregleda pacijente po potrebi upućuju u UKC Tuzla. „Ne može ljekar porodične medicine odgovoriti na zahtjeve djece kao pedijatar. Sama pedijatrija je jedna grana medicine koja je dinamična. Jedina od grana medicine koja se odvija na sva tri nivoa: primarnom, sekundarnom i tercijalnom. Jedina je od grana medicine koja je usmjerena prvenstveno zdravom djetetu pa tek onda bolesnom. Mi sad pričamo samo o bolestima djece. Niko ne razmišlja o kategoriji zdrave djece kod koje možemo prevenirati bezbroj oboljenja“, rekla je predsjednica Udruženja pedijatara BiH Fahrija Skokić. Trenutno je osam ljekara iz TK na specijalizaciji za pedijatra. U Udruženju pedijatara BiH smatraju da to nije dovoljno i da bi mogli doći u situaciju da za nekoliko godina bude drastičan manjak pedijatara. Kažu da je krajnje vrijeme za podmlađivanje kadra. Fahrija Skokić je dodala: „Ono što bi moglo promijeniti sliku u potpunosti, to je primiti što veći broj ljekara koji će završiti svoj status “sekundarca” godinu dana i dobiti specijalizaciju pedijatrije. Mi smo specijalizirali četiri godine, a sada specijalizacija traje pet godina, tako da bi se za desetak godina mogli popuniti nedostaci“. „Specijalizacije traže zdravstvene ustanove. Odobrava ih Federalno ministarstvo zdravstva, a finansira ih na osnovu zahtjeva ustanova iz koje koje dolazi ljekar. Specijalizacija se može finansirati i iz vlastitih troškova. To je tzv. specijalizacija za vlastite potrebe“, rekao je ministar zdravstva TK Bahrudin Hadžiefendić. Javne zdravstvene ustanove: domovi zdravlja i bolnice za pužanje usluga obavezne zdravstvene zaštite, na početku godine dobiju tranšu od Zavoda zdravstvenog osiguranja. Zadatak menadžmenta zdravstvenih ustanova, između ostalog, je da procijene koliko novca mogu izdvojiti za specijalizacije i koga će slati na specijalizaciju.
„Ima mnogo domova zdravlja koji nisu iskazali potrebu za određenim specijalizacijama ne samo za pedijatrijom nego i drugim koje bi možda bile neophodne tom području, na kojem djeluje ta ustanova“, rekao je Hadžiefendić. Dom zdravlja u Živinicama predstavlja pozitivan primjer jer je tu na vrijeme isplanirana obnova kadra. Imaju četiri relativno mlada pedijatra. I Dom zdravlja Gradačac je raspisao specijalizacije tako da će oni koji odlaze u penziju biti zamijenjeni mlađim pedijatrima. Potrebno je da i drugi direktori domova zdravlja planiraju popunjavanje nedostajućeg kadra. Iz Ministarstva zdravstva TK kažu da će i u ovoj godini nastaviti realizaciju plana zapošljavanja doktora medicine: „Mi ćemo taj projekat nastaviti i u 2019.g. nakon rebalansa Budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja, a do ustanova je da blagovremeno isplaniraju svoje potrebe jer one najbolje znaju ko i kada im odlazi u penziju i sa kojim kadrom će biti deficitarni u narednom periodu od 2,3,4 ili 5 godina. I to je jedini pravi, ispravan način da se nadomjesti taj nedostatak i da imamo za taj određen broj godina ljude koji će nastaviti liječiti stanovništvo na području TK“.
Zdravstvene ustanove koje nemaju specijaliste, taj nedostatak za sada prevazilaze tako što određenim danima specijalisti iz UKC-a Tuzla dolaze da obave specijalističke preglede. Ipak, za kvalitetnije usluge potrebna su drugačija, sistemska i dugoročna rješenja, ističu iz Udruženja pedijatara BiH.

Pročitajte...