Udruženje poslodavaca FBiH o Nacrtu zakona o doprinosima, porezu na dohodak i porezu na dobit

Udruženje poslodavaca FBiH danas će predstaviti rezultate javne rasprave i buduće aktivnosti Udruženja vezano za Nacrt zakona o doprinosima, Nacrt zakona o porezu na dohodak i Zakon o porezu na dobit. Rasprave su održane u Gračanici, Tuzli, Bihaću, Tešnju, Zenici, Travniku, Širokom Brijegu, Mostaru, Goraždu i Sarajevu, a učestvovalo je oko 500 poslodavaca, predstavnici državnih institucija, članovi akademske zajednice, privrednih i obrtničkih komora, općina, te gradske uprave i gradskih vijeća. Udruženje je pripremilo 64 amandmana i 16 primjedbi na pomenute zakone, te su sve primjedbe Udruženja poslodavaca FBiH u formi amandmana podržane, a učesnici su imali priliku iznijeti svoje konkretne prijedloge, a koje će Udruženje ugraditi u konačni tekst amandmana koji će biti upućen nadležnim institucijama.

Pročitajte...