Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalnog Centra Tuzla, oduzeli su parfeme, akciznu i drugu robu čija se tržišna vrijednost procijenjuje na 80.000,00 KM.

Licima od kojih je roba privremeno oduzeta izrečene su i sankcije u iznosu od 8.600,00 KM.

Na osnovu prethodno obavljenog operativnog rada, na području Regionalnog centra UIO u Tuzli, uočeno je sumnjivo vozilo u kojem je nakon detaljne provjere pronađena akcizna roba: 2.349 paklica cigareta i 36 kg sitno rezanog duhana. Ista je bila namjenjena za distribuciju i prometovanje na na “crnom tržištu” na području Tuzlanskog kantona, jer se radilo o proizvodima koji nisu bili obilježeni akciznim markicama UIO.

U drugoj aktivnosti, prilikom detaljnog pregleda pošiljke prijavljene na konačno carinjenje u Carinskoj ispostavi Tuzla, pronađena je, a potom i oduzeta neprijavljena roba: 1.920 parfema, 800 šokera i 40 setova automaglenki.

Uprava za indirektno oporezivanje poziva sve građane da prijave svaki oblik utaje carine ili PDV-a, ili nelegalnu prodaju akciznih proizvoda.