UIO zadužena da pristupi objavljivanju Odluke o oslobađanju uvoznih dažbina

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je zadužilo Upravu za indirektno oporezivanje da odmah preduzme aktivnosti za objavljivanje Odluke o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina u „Službenom glasniku BiH“, kako bi stupila na snagu.

Prethodno je zaključeno da Uprava za indirektno oporezivanje definiranje prebivališta u ovoj odluci uskladi sa Zakonom o carinskoj politici u BiH, čime se stvaraju uvjeti za stupanje na snagu ove odluke, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Vijeće ministara BiH podsjeća da se ovom odlukom, između ostalog, od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa oprema za proizvodnju te se omogućava građanima da u ličnom prtljagu unesu u BiH robu vrijednu 600 KM, umjesto dosadašnjih 200 KM.