UKC Tuzla: Obavljeno 11 transplantacija sa živih donora, a nijedna kadaverična

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla tokom ove godine obavljeno je 11 transplantacija sa živih donora, ali nijedna kadaverična, kada je donor u stanju moždane smrti. U jednicama intenzivne njege Klinike za anseteziologiju i reanimatologiju bilo je utvrđeno 6 moždanih smrti. Porodice nisu dale saglasnost za doniranje organa. Broj donora je sve manji. Naglašeno je ovo na okruglom stolu pod nazivom „Transplantacija solidnih organa nakon moždane smrti – teškoće, dileme i prijedlozi za unaprijeđenje” koji je danas u Tuzli održan u organizaciji Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju UKC Tuzla i Donorske mreže u Bosni i Hercegovini. Bilo je govora o problemima prilikom utvrđivanja moždane smrti i procesa pribavljanja pristanka porodice za doniranje organa.  “Prije desetak dana smo imali utvrđivanje moždane smrti, sve pripremili za multiorgansku eksplantaciju, međutim u nekoj od tih faza dobijanja pristanka od najbližih srodnika ne uspijemo dobiti pristanke i onda se proces prekine i nismo u mogućnosti da radimo transplantaciju”, rekao je vd direktora UKC Tuzla Vahid Jusufović.“ Načelnik Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju UKC Tuzla Semir Imamović je dodao: “Ti razgovori teško idu jer teško je saopštiti porodici da je neko mrtav a onda tražiti organe. Porodica treba znati da su ljekari dali sve od sebe u toku liječenja i kada je stvarno došlo da kraja onda obavljaju razgovor sa porodicom”.   Donorska mreža BiH informiše stanovništvo o doniranju organa, kao plemenitom, humanom činu. “To je ključno što se tiče Donosrke mreže, edukacioni programi. Mi smo nevladina organizacija. Nismo dio zdravstvenog sistema, a da jesmo sigurno bi imali više uspjeha. Aktivnosti Donorske mreže se zasnivaju na bazi entuzijazma aktivista”, rekla je Halima Resić, predsjednica Donorske mreže BiH.  Predstavnici Centra za transplantaciju pri Ministarstvu zdravstva FBiH saslušali su probleme i prijedloge učesnika okruglog stola, te obećali zaključke uvrstiti u plan rada za narednu godinu.  “Plan za sljedeću godinu je raditi na terenu i pojačati edukacije, posebno liječnika u jedinicama intenzivne njege jer to je mjesto gdje se prepoznaje potencijalni donor. Na intenzivnim odjelima se nalaze pacijenti u dubokom stanju kome, koji ne mogu samostalno disati. to su potencijalni kandidati za donore. Njih treba pravovremeno prepoznati i staviti u proceduru za obradu. To je mjesto gdje trebaju educirani doktori”, rekla je Ljiljana Pavlović, direktorica Centra za transplantaciju Ministarstva zdravstva FBiH.Donorske kartice do sada je potpisalo više od 50 000 stanovnika BiH.