Uloga islamskog obrazovanja na putu promicanja mira i suživota u svijetu

Naučna konferencija o temi “Islamsko obrazovanje u Evropi“, koja je održana na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, okupila je brojne izlagače, naučnike, istraživače i profesore iz regije i svijeta koji su istakli važnu ulogu islamskog obrazovanja na putu promicanja i izgradnje mira, dijaloga i suživota u svijetu.

Više od dvadeset izlagača je kroz osam sesija predstavilo različite koncepte i ciljeve islamskog formalnog i neformalnog obrazovanja te njegov status u javnim obrazovnim institucijama u državama poput Rusije, Bugarske, Austrije, Njemačke, Velike Britanije, Bosne i Hercegovine, Finske, Turske, Ukrajine.

Učesnici konferencije prezentirali su i brojne inovacije u procesu učenja i podučavanja islamskog obrazovanja, ali i probleme i izazove aktualnog konteksta.

-Konferencija je potakla brojna pitanja i zaključke među kojima ističemo pitanje odgovornosti svih učesnika u procesu islamske edukacije u Evropi i svijetu, njihovog zajedničkog i koordiniranog nastupa i djelovanja u javnom prostoru. Inicirano je formiranje platforme koja će koordinirati aktivnosti na planu islamske edukacije i jačati već ostvarene veze i kontakte – saopćeno je iz Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Izlaganja i radovi s konferencije o islamskom obrazovanju, koja je upriličena u povodu obilježavanja 40 godina ovog fakulteta, bit će publikovana.

Organizatori konferencije su bili Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu u saradnji s Međunarodnim institutom za islamsku misao, Teološkim fakultetom Univerziteta u Istanbulu, Fakultetom islamskih i humanističkih nauka Međunarodnog islamskog univerziteta u Maleziji, a uz podršku Centra za napredne studije iz Sarajeva.

(RTVTK/FENA) L.A.

Pročitajte...