Unapređenje rada sudova i tužilaštava

Danas, drugi dan zasjedanja VSTV-a BiH planirano je razmatranje Pravilnika o podnošenju, provjeri i obradi finansijskih izvještaja sudija i tužitelja, odnosno obrasca finansijskog izvještaja nositelja pravosudnih funkcija. Ovaj Pravilnik utvrdila je Radna grupa za unapređenje integriteta i odgovornosti nositelja pravosudnih funkcija. U prijedlogu dnevnog reda je i Informacija o realizaciji Peer Review preporuka za unaprijeđenje kriterija za ocjenjivanje rada tužitelja, glavnih tužitelja, zamjenika glavnih tužitelja i šefova odjela, koju je sačinila Stalna komisija za efikasnost tužilaštava.

Pročitajte...