Univerzitet u Tuzli promovirao 17 novih doktora nauka

Univerzitet u Tuzli promovirao je danas novu generaciju doktoranata koji su svoje disertacije odbranili na tuzlanskim fakultetima. Većina od njih 17 nastavit će svoje karijere u akademskim okvirima.

novinar Azra Mešić

Među 17 novopromoviranih doktoranata je i asistentica Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Ermina Cilović – Kozarević koja je kroz svoj doktorski rad ispitivala antioksidativna svojstva nekoliko biljaka koje rastu na našim livadama i u šumama.

– Moje istraživanje se temelji na ispitivanju antimikrobskih aktivnosti etarskih ulja. To je veoma popularno s obzirom na antibiotike koji su predstavili revoluciju u nauci, a s obzirom na veliki broj mikroorganizama koji postaju rezistentni na antibiotike tako da istraživanje prirodnih antibiotskih supstanci ima ogroman značaj u nauci, kaže ona.

S ovogodišnjom doktorskom generacijom Univerzitet u Tuzli je odškolovao ukupno 938 doktora nauka.

– Postajemo bogatiji za nove ljude koji imaju šta da kažu, koji su dobrodošli na naš Univerzitet, sa svojim projektima, sa istraživanjima i nadam se da će oni naslijediti nas koji smo na zalasku svojih karijera. Zaista smo ponosni na njih i na nama je da im pomognemo u daljem razvoju njihovih karijera, kaže Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli.

Najmlađi doktori nauka bit će uključeni u nastavu na fakultetima na kojima su okončali treći ciklus studija.

– Na njima je budućnost BiH, naročito naučnih oblasti iz kojih oni dolaze. Oni su jedan dobar pokazatelj da naša mladost, naše obrazovanje ide u dobrom pravcu, kazala je na promociji za RTVTK Fahreta Brašnjić, ministrica za obrazovanje i nauku TK.

Na današnjoj su svečanosti doktoranti i zvanično preuzeli svoje diplome.