Univerzitet u Tuzli promovisao 15 doktora nauka

Svečanim činom dodjele doktorskih diploma na čast doktora nauka Univerzitet u Tuzli, promovisao je 15 doktorskih kandidata koji su odbranili doktorske disertacije na fakultetima Univerziteta u Tuzli. Svečani promociju doktora nauka otvorila je rektorica Univerziteta u Tuzli Nermina Hadžigrahić, te istakla da je zvanje doktoranta jedan od najznačajnijih uspijeha u naučnom usavršavanju. Dodjeli doktorskih diploma na UNTZ prisustvovali su dekani fakulteta, i premijer TK Denijal Tulumović.

Hurma Begić Jahić jedna je od 15 doktora nauka danas promovisanih na Univerzitetu u Tuzli. Zvanje doktora nauka stekla je u februaru iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije.

Svečanoj promociji doktora nauka prisustvali su dekani fakulteta u Tuzli i premijer TK Denijal Tulumović. Zajedno su istakli značaj naučnog i stručnog rada, te poručili da danas promovisani doktori nauka pruže podršku mladima koji pokažu želju za doktorski studij.

U posljednje 44 godine, naučnoj zajednici Univerzitet u Tuzli dao je 900 doktora nauka.