UPFBIH: Nezadovoljstvo prijedlogom Nacrta novog zakona o PDV -u

Uprava za indirektno oporezivanje BiH pripremila je prijedlog Nacrta novog Zakona o PDV-u. U Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine naglašavaju da je usklađivanje sa Direktivama Evropske unije, kao osnovni razlog za pripremu Nacrta zakona, urađeno vrlo selektivno.  Zamjeraju i što, u prijedlog Nacrta Zakona, nije ugrađena nijedna od ključnih primjedbi članova ovog udruženja te pozivaju parlamentarce da ga ne podrže u predloženom obliku…

Pročitajte...