Uprava policije odvojena od Ministarstva unutrašnjih poslova

Vlada je danas prihvatila Izvještaj Komisije za izradu prijedloga diobnog bilansa, te donijela Odluku o diobnom bilansu opreme i sitnog inventara Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije Tuzlanskog kantona. Ovim je odobrena podjela opreme i sitnog inventara Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog Kantona koja se knjigovodstveno vodi u Glavnoj knjizi Trezora Tuzlanskog Kantona između Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog Kantona i Uprave policije Tuzlanskog kantona. Dio imovine koji se podjelom dodijeli Upravi policije, će se sa danom 31.12.2018. godine isknjižiti iz knjigovodstvene evidencije Ministarstva, a uknjižiti u knjigovodstvenu evidenciju Uprave policije. Ovom odlukom, i donošenjem Budžeta TK za 2019. godinu, okončat će se proces osamostaljenja Uprave policije od Ministarstva unutrašnjih poslova TK, a što je predviđeno i Zakonom o unutrašnjim poslovima TK.

Pročitajte...