Upućen poziv za učešće u procesu izrade novog programa javnih investicija

Javnim ustanovama, preduzećima te općinama Tuzlanskog kantona upućen je Javni poziv za učešće u procesu izrade programa javnih investicija za period od 2020 do 2022. godine. Sve ove institucije će imati priliku, kao i prethodnih godina, da predlože projekat ili  program od općeg značaja a koji će doprinijeti razvoju kantona. treba istaći da ovaj projekat ne može ići istovremeno na federalni i kantonalni nivo. Nosilac aktivnosti izrade i koordinacije ovog programa je kantonalno ministarstvo privrede.

Više u video prilogu.