Urgencija Vladi FBiH za postupanje po inicijativama Vlade TK!

Imajući u vidu da na višim nivoima vlasti u BiH nisu razmatrane brojne inicijative koje je Vlada Tuzlanskog kantona do sada upućivala, kantonalni su ministri na svom posljednjem zasjedanju uputili urgenciju kojom se pokreću inicijative upućene u toku 2015., 2016. i 2017. godine. Urgencija je adresirana prema Vladi FBiH i nadležnim ministarstvima za izmjene i dopune odgovarajućih propisa Federacije BiH. Upućena je i molba Vladi FBiH da ove inicijative još jednom razmatra i uputi u dalje procedure.

Novinarka Maida Mustabašić
Snimatelj Ademir Mešanović
Montaža Alisa Kahrimanović

Sugovornici:
Mensur Begić, Odjeljenje za informisanje u Vladi TK
Samir Kamenjaković, načelnik općine Živinice

Pročitajte...