Urgencija Vladi za hitnu dostavu zakona o pravima boraca

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Edin Mušić izjavio je da je Federalnoj vladi uputio urgenciju da hitno, to jest najkasnije do 29. juna do 12 sati dostavi u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Vanredna sjednica, na kojoj bi se uz navedeni Prijedlog zakona trebao razmatrati i Prijedlog zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja”, biće zakazana za 10. Juli.

Pročitajte...