Usaglašen tekst Zakona, demobilisani borci djelimično zadovoljni

Utvrđen je konačni tekst Prijedloga zakona o pravima d emobilisanih boraca FBiH. Zajedno su ga, sa Vladom FBiH, usaglasili predstavnici federalnog Saveza boraca, Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata i boračkog kampa uz predstavnike odgovarajućeg parlamentarnog tijela. Borci očekuju da se ovaj prijedlog u parlamentarnu proceduru uputi već u petak, nakon što ga fedferalna Vlada utvrdi na svojoj sjednici. Ovaj prijedlog zakona borcima garantira petnaest prava. Međutim, iako borci smatraju da bolji ikakav nego nikakav zakon, određene manjkavosti u njemu postoje. Također, treba istaći da će se Registar boraca, javno objaviti na veb sajtu federalnog boračkog ministarstva, 60 dana od stupanja na snagu zakona o demobilisanim borcima.
Više u video prilogu.