Uspješno okončan projekat „Stop! Đak na putu“

Udruženje „Nova ženska inicijativa“ uspješno je okončalo projekat „Stop, đak na putu“. Posljednje dvije sedmice za učenike OŠ Brčanska Malta organizovali su predavanja i radionice o bezbjednosti u saobraćaju,  a završnu aktivnost imali su na raskrsnici pored škole, zajedno sa policajcima. Od januara do avgusta ove godine u TK je evidentirano oko 2000 saobraćajnih nesreća. S obzirom na to da parkiranje automobila na trotoarima i brza vožnje kroz naseljena mjesta ugrožava pješake, posebno djecu, u OŠ Brčanska Malta učitelji i policajci su od 1. oktobra informisali djecu o bezbjednosti u saobraćaju, u okviru projekta „Stop đak na putu“.  „Dvije godine smo radile na tom projektu. Ovo je treća škola sa kojom radimo. Cilj je da pomognemo djeci koja učestvuju u saobraćaju dolaze sami u školu, sve češće bez roditelja da malo olakšamo roditeljima, da im probudimo svijest, da im pomognemo da budu ravnopravni učesnici u saobraćaju“, rekla je  Maja Delibegović, članica UG „Nova ženska inicijativa“.  Učiteljice su također prošle edukaciju da bi potom korisne informacije prenijele svojim učenicima.  „Cilj ovog projekta je da naše učenika 2 i 3 razreda, njihovu svijest o saobraćajnoj kulturi dovedemo na nivo gdje će oni kao najmlađi učesnici u saobraćaju povesti računa o prelasku raskrsnice u blizini naše škole“, rekla je  Elisa Šadić, učiteljica u OŠ „Brčanska Malta“. Mirsudin Pačariz, direktor OŠ “Brčanska Malta” je dodao:  „Oni moraju biti svjesni da kao i ostali građani moramo poštovati saobraćajne propise radi lične i njihove sigurnosti u saobraćaju“. MUP TK redovno sudjeluje u sličnim akcijama, predavanjima, radionicama i vježbama. Projekat Nove ženske inicijative „Stop Đak na putu“ finansijski je podržalo Ministarstvo za saobraćaj, trgovinu i turizam TK.