Uspostavom integrisanog informacionog sistema u zdravstvu godišnje bi se uštedilo od 4 do 5 miliona maraka

Uspostava integrisanog informacionog sistema u zdravstvu, pacijentima bi smanjila put od primarnog do tercijarnog nivoa liječenja, spriječile bi se gužve pri zakazivanju pregleda, podaci o pacijentu bi bili na jednom mjestu dostupni liječniku. Na području TK unutar pojedinih ustanova kao i zavoda zdravstvenog sistema postoje integralni informacioni sistemi, koji su se međusobno povezivali, ali, prema riječima direktora Zavoda zdravstvenog sistema TK, Denisa Husića, ne može se govoriti o integrisanom informaiconom sistemu. Vlada TK je utvrdila program koji predviđa analizu trenutnog stanja u pogledu raspolaganja informatičkom opremom. S tim u vezi, zdravstvene ustanove bi trebalo da vlasništvo nad softverima i hardverima prenesu na Zavod zdravstvenog osiguranja, koji će biti zadužen za njihovo dalje održavanje.

 

Pročitajte...