Usvojen Budžet Grada Tuzle od 75 miliona KM: Za 26, sudržana 4, nijedan vijećnik protiv

Gradsko vijeće Tuzle usvojilo je danas Budžet za narednu godinu u iznosu većem od 75 miliona KM. U odnosu na Nacrt, povećan je za 13 miliona. Interesantno je da je od 30 prisutnih, “za” glasalo 26, uzdržana su bila 4, dok nijedan vijećnik nije glasao protiv. To podrazumjeva i glasove većine u opoziciji. Dio je ostao uzdržan jer nisu usvojeni njihovi amandmani, koji su predloženi s ciljem smanjenja zagađenosti zraka u zimskom periodu. Predlagač Budžeta kaže da je ovaj finansijski dokument razvojni i socijalni. Značajna sredstva predviđena su za komunalne i infrastrukturne projekte.