Usvojen izvještaj o radu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice u prošloj godini

Vlada TK je usvojila i Izvještaj o radu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice u prošloj godini. Među značajnim aktivnostim navodi se donošenje izmjena i dopuna Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina. Razlog donošenja ovih zakonskih izmjena je što je kao nulto stanje za legalizaciju usvojen „Ortofoto” snimak iz 2018 godine. Osim toga, donesen je Prostorni plan područja posebnih obilježja dijela Slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine.