Usvojen Nacrt zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FH

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je Nacrt zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH. Predviđenim izmjenama smanjuje se „nepravda“ koja je bila u dosadašnjoj raspodjeli kada je u pitanju prihod Kantona Sarajevo od indirektnih poreza u kontekstu prihoda drugih kantona po istom osnovu. Šta bi to značilo za TK?

U Nacrtu zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH propisano je da koeficijent za Kanton Sarajevo iznosi 1,5 što bi prema projekcijama prihoda Kantonu Sarajevo smanjilo prihode za sljedeću godinu otprilike 60 – 70 miliona KM. To bi se raspodijelilo na ostale kantone u skladu sa brojem stanovnika, površinom kantona.

– Znatno bolji bi pristup bio da raspodjela javnih prihoda bude prema potrošnji. Jeste ovo pomak, prema dosadašnjoj nepravdi, ali polovičan – ističe Kadrija Hodžić, premijer TK.

Nacrt zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH sistemski je zakon imajući u vidu da se radi o raspodjeli javnog novca kantona u Federaciji BiH. Podsjećamo, prije skoro šest godina grupa profesora sa Univerziteta u Tuzli pokrenula je Tuzlansku inicijativu za pravednu raspodjelu javnih prihoda u FBiH. Ugledni profesori istakli su da je jedan od ključnih uzroka svih finansijskih i socijalnih problema u kojima se posljednjih godina nalazi Tuzlanski kanton upravo primjena diskriminirajućeg Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH. Premijer TK ističe da bi TK prema novom Nacrtu zakona, godišnje dobijao oko 7 miliona KM.

– Ovaj kanton je među prvim počeo da razmatra tu nepravilnost i napravljena je analiza. Ovo što se sada dešava je, po mom mišljenju polovično rješenje koje nije konačno. Ima tu i drugih rješenja. Mislim da je ovo palijativno. Neće doprinijeti stišavanju strasti o tome i koliko pripada javnih prihoda. Ali je, mislim, više jedan politički pokušaj da se pred iznore smire sukobljenosti – dodaje Hodžić.

Podsjećamo, važeći Zakon o pripadnosti javnih prihoda usvojen je prije 15 godina, a devet kantona smatra da nije najpravedniji zbog koeficijenta 2 koji je dodijeljen Kantonu Sarajevo. Prvobitno je zakon upućen po skraćenoj proceduri, ali je za to glasalo samo 40 poslanika te je zakon vraćen u nacrt, koji dalje ide u javnu raspravu od 90 dana.